UN Official Chris Gunness Breaks Down On Air After School Bombing

Gepubliceerd op 30 jul. 2014
After a United Nations-run school sheltering more than 3,000 Palestinians was shelled early Wednesday, UN official Chris Gunness could not contain his grief while on camera with Al Jazeera Arabic.

Gepubliceerd op 25 jul. 2014

http://www.democracynow.org – At least 16 people were killed and more than 200 injured Thursday when a school used as a United Nations shelter came under fire in Gaza. Palestinian families displaced by the assault had reportedly gathered to move to a safer area when the school was hit. Palestinian officials have blamed Israeli tank shelling, while Israel has suggested militant rockets were at fault. The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) has declined to directly accuse Israel, but says it gave the school’s coordinates to the Israeli army numerous times. “Within Gaza, there is no safe place,” says Christopher Gunness, UNRWA spokesperson. “If the parties to this conflict have shown themselves callous enough to be able to hit a clearly designated, clearly marked U.N. compound where hundreds of people have come to take sanctuary, we cannot guarantee anymore the safety of our installations.” Gunness says the number of people now seeking shelter amidst the violence has swelled to 150,000.

Watch full Democracy Now! coverage about the Gaza conflict in our archive: http://www.democracynow.org/topics/gaza

 

 

 

Was MH17 Sabotaged By An Israeli Security Team At Amsterdam Schiphol Airport? By Yoichi Shimatsu Exclusive to Rense 7-20-14

Promising Peace and Democracy.......

Source:
http://www.rense.com/general96/MH17.html

By Yoichi Shimatsu
Exclusive to Rense
7-20-14

As the only non-European journalist to cover The Hague inquiry into the
Amsterdam crash of El Al flight 1862 (October 1992), which destroyed a Bijlmermeer
district apartment complex, I discovered many aspects of the Israeli security set-up at
Schipol International Airport and the role of the Mossad intelligence agency in secret
operations there, one of Europe’s business transport hubs. This same airport spy 
network is very likely involved in the recent crash of Malaysian Airlines flight 17
over the Ukraine.

Once again, this time in the destruction of MH17, there is an Israeli-connected air crash with political ramifications involving Israeli strategic interests, inside Israel exactlyCovering the Biljmeer crash for Japan Playboy, I uncoveredthe sordid facts of how the official investigation back then was undone by a large network of Israeli intelligenceagents who paid hush money to victims’ families, pressured injured firefighters from filing lawsuits over…

View original post 905 woorden meer

‘Permanent Commission into Child Trafficking and Ritual Sacrifice’

VONNIS UITGESPROKEN TEGEN JORGE BERGOGLIO ALIAS PAUS FRANCISCUS EN CONSORTIUM

BRON:

http://vereniging.vrije-mens.org/index.php?option=com_content&view=article&id=
43&catid=30&Itemid=129

In de zaak van De Mensen versus Bergoglio e.a. (Zaak rolnummer 18072014-002)

Uitspraak van de Magistraten van het Hof,

inclusief de meerderheid van stemmen met één afwijkende mening

Afgegeven in Chambers vrijdag, 18 juli 2014

De unanieme uitspraak van het Hof is dat de drie hoofdverdachten Jorge BERGOGLIO, Adolfo PACHON en Justin WELBY zijn veroordeeld en schuldig bevonden zoals ten laste gelegd aan ondersteuning en medeplichtigheid van misdaden tegen de mensheid, inclusief moord, mensenhandel en een persoonlijke betrokkenheid in deze misdaden. Hun schuld is overtuigend gepresenteerd en bewezen buiten elke redelijke twijfel door de eisende partij.

De weigering van de gedaagden om op de rechtsgeldige dagvaardingen te reageren om het ten laste gelegde te ontkennen of te weerleggen, of om een tegenproces in hun eigen verdediging te presenteren, noodzaakte het Hof ertoe om hun zwijgen als een ‘de facto pro confesso plea’ te beschouwen, waarin hun schuld wordt bevestigd door hun weigering om te pleiten voor hun verdediging. Precedent heeft bevestigd dat pro confesso – de weigering van een gedaagde om te pleiten in een zaak van grote betekenis – de basis geeft voor een rechtvaardige veroordeling en afzetting van leiders en verantwoordelijke kerk- en staatshoofden. (The People in Parliament v. Charles Stuart, January 3, 1649)
In dit precedent bepaalde het Hoger Gerechtshof, ingesteld door het Parlement van Engeland, dat het zwijgen van de kerk- en staatshoofden bij de beschuldigingen tegen hun eigen volk neer komt op een bekentenis door de beschuldigden op al hetgeen tegen hen ten laste werd gelegd (January 22, 1649).

Een van onze collega’s biedt een afwijkende mening.

Instemmend met het vonnis dat de drie gedaagden schuldig zijn zoals ten laste gelegd, beweert de magistraat met de afwijkende mening dat pro confesso alleen van toepassing is als er geen andere middelen bestaan om te voorkomen dat zulke heersers die tirannie en agressieve oorlogen tegen hun eigen volk en zijn vrijheid voeren, zoals het geval was in de geciteerde historische zaak.

De collega met de afwijkende mening pleit dat door een veroordeling van de beschuldigden hoofdzakelijk onder een Pro Confesso precedent, hun feitelijke schuld voor de genoemde misdrijven wordt bereikt door een legale formele techniek. Om de verklaring van onze collega te citeren,

“De overweldigende schuld van deze leiders voor onbeschrijfelijke misdaden verlangt dat we ze niet eenvoudig veroordelen op basis van techniek, maar alleen op basis van de bewijslast, zodat hun schuld voor de wereld en het nageslacht glashelder is.”

Het Hof heeft deze afwijkende mening meegenomen in de formulering van haar uiteindelijke oordeel.

Dienovereenkomstig is het unanieme oordeel van het Hof dat:

De aangeklaagden Jorge BERGOGLIO, Adolfo PACHON en Justin WELBY schuldig zijn zoals ten laste gelegd op twee onderdelen: 1. Het organiseren, ondersteunen en het aanzetten tot misdaden tegen de mensheid, inclusief moord en mensenhandel en 2. Aan persoonlijke participatie in het stelselmatig en ritueel verkrachten, martelen en vermoorden van kinderen.
De aangeklaagden zijn veroordeeld tot levenslange opsluiting zonder de mogelijkheid tot gratie of kwijtschelding en de verbeurdverklaring van hun eigendommen, vermogens en autoriteit.
De gezworen Sheriffs van het Hof en de bij hun aangesloten Direct Action Units, opgericht door het Hof op 1 juni 2014, hebben opdracht gekregen om de veroordeelden te arresteren en op te sluiten in faciliteiten die door het Hof zijn voorzien en hun bezittingen en vermogen in beslag te nemen. Het publiek wordt gevraagd om de Sheriffs bij hun taak te assisteren. Een Internationaal Burgerarrestatiebevel voor onbepaalde tijd zal door het Hof binnen 48 uur na dit oordeel tegen de veroordeelden worden uitgegeven.
Het Hof zal een volledige publiekelijke verklaring maken waarin duidelijk zal blijken dat de basis voor de veroordeling volledig op harde feiten van schuld van de aangeklaagden berust en dat, gezien hun weigering zich te verweren, het Pro Confesso oordeel een bijkomende factor was en niet de basis van de veroordeling.
Bovendien, om te benadrukken dat deze veroordeling niet alleen bedoeld is voor de topfiguren van de moorddadige regimes, zal het Hof vanaf 1 september 2014 een voortdurend permanent onderzoek instellen om anderen die betrokken zijn in deze zaak te onderzoeken en te vervolgen en bewaren in het permanente dossier van het Hof. Dit onderzoek zal de naam ‘Permanent Commission into Child Trafficking and Ritual Sacrifice’ dragen en zal gemachtigd zijn om te dagvaarden en te arresteren en voor te leiden voor het Hof. De Commissie zal een internationaal bereik hebben en geen tijdsrestrictie, zal samenwerking zoeken met gouvernementen, internationale agentschappen en politiemachten met het doel tot vervolgen en het voor altijd stoppen van de mensenhandel, rituele martelingen en moorden van kinderen.
Om de Commissie, haar getuigen, functionarissen en bewijsmateriaal te beschermen zal het Hof het dossier van de zaak van ‘het Volk versus Bergoglio ea.’ vooralsnog gesloten houden, samen met de identiteit van de getuigen en de functionarissen van het Hof, met de uitzondering van dat wat door een speciale en unanieme autorisatie van het Hof wordt vrijgegeven. De leden van de jury die tot nu toe in de zaak betrokken waren, worden ontlast van hun taak en worden bedankt voor hun inspanningen.
Hierbij sluit de zaak van het Volk versus Bergoglio et al.

Uitgegeven door ‘the Judicial Council of The International Common Law Court of Justice’, Brussel
19 juli 2014

Verdere info onder http://volkstribunaal.vrije-mens.org

Rothschild Designed and Built Israel’s Masonic Supreme Court Building!

Geüpload op 2 jan. 2011
(DETAILED INFO AT LINK) http://www.editorialdigest.com/elite/… The Israel Supreme Court is the creation of one elite family: the Rothschilds. In their negotiations with Israel, they’ve agreed to donate the building under three conditions: the Rothschilds were to choose the plot of land, they would use their own architect and no one would ever know the price of its construction. The reasons for those conditions are quite evident: the Supreme Court building is a Temple of Masonic Mystery Religion and is built by the elite, for the elite.

Built in 1992, the Israel Supreme Court sits in Jerusalem, in front of the Knesset (Israeli legislature). Its peculiar architecture has earned critical praise due to the architects opposition of old versus new, light versus shadow and straight lines versus curves. Almost all critics and journalists have however omitted to mention the blatant occult symbols present all over the building. Masonic and Illuminati principles are physically embodied in numerous instances, proving without a doubt who runs the show in there.