Corporate Crime – Collusion – Fascism

Pleidooi tegen collusie

Prof. G. van den Heuvel bepleit een antwoord op collusie.
‘Onze zachte, sponsige
rechtsorde, waardoor gedoogd kan worden, die moet je aanpakken’
(NRC, 110299). De Wet
Openbaarheid van Bestuur (WOB) kan een zekere betekenis worden toegekend. Dat
lijkt de koninklijke weg bij het terugdringen van collusie. toch leidt de WOB maar
zelden tot echt grote openheid, waardoor collusie wordt beperkt (Van den Heuvel,
1998: 20). Dat neemt niet weg dat communicatie binnen een dienst veel problemen kan
voorkomen, ook collusie.
Er bestaan nog andere middelen.
1 Collusie tegengaan of de kop indrukken, kan door te juridiseren in plaats van
zelfregulering, meent de criminoloog Graat van den Heuvel.
2 Een tweede middel is opwaardering van het burgerschap. Omdat collusie te maken
heeft met macht en gezag, mogen ondernemingsraden en vakbonden wel meer macht
krijgen, aldus Van den Heuvel.
3 Bescherming van waakzame klokkenluiders, dus van alerte ambtenaren die kwalijke
zaken naar buiten brengen en zo de klok luiden. Ook daarvan is Van den Heuvel
voorstander.
Uit:

Pleidooi tegen collusie
Prof. G. van den Heuvel bepleit een antwoord op collusie.
‘Onze zachte, sponsige
rechtsorde, waardoor gedoogd kan worden, die moet je aanpakken’
(NRC, 110299). De Wet
Openbaarheid van Bestuur (WOB) kan een zekere betekenis worden toegekend. Dat
lijkt de koninklijke weg bij het terugdringen van collusie. toch leidt de WOB maar
zelden tot echt grote openheid, waardoor collusie wordt beperkt (Van den Heuvel,
1998: 20). Dat neemt niet weg dat communicatie binnen een dienst veel problemen kan
voorkomen, ook collusie.
Er bestaan nog andere middelen.
1 Collusie tegengaan of de kop indrukken, kan door te juridiseren in plaats van
zelfregulering, meent de criminoloog Graat van den Heuvel.
2 Een tweede middel is opwaardering van het burgerschap. Omdat collusie te maken
heeft met macht en gezag, mogen ondernemingsraden en vakbonden wel meer macht
krijgen, aldus Van den Heuvel.
3 Bescherming van waakzame klokkenluiders, dus van alerte ambtenaren die kwalijke
zaken naar buiten brengen en zo de klok luiden. Ook daarvan is Van den Heuvel
voorstander.
Uit: http://www.arnokorsten.nl/PDF/Ambtenaren/Collusie%20als%20heimelijk%20gedogen%20van%20illegale%20activiteiten.pdf

Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in het buitenland

Geldend op 03-01-2012
………”In art. 5 is voorts een uitzondering gemaakt op het vereiste van dubbele strafbaarheid voor Nederlanders die zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van de artikelen 177, 177a en 178 Sr, maar alleen voor zover het betreft een misdrijf gericht tegen de rechtspleging van het Internationaal Strafhof als bedoeld in artikel 70, eerste lid, van het op 17 juli 1998 te Rome tot stand gekomen Statuut van Rome inzake het Internationale Strafhof ( Trb. 2000, 120). In deze gevallen is het niet relevant of het land waar het feit is gepleegd een soortgelijke strafbepaling heeft”……..
Lees verder: http://wetten.overheid.nl/BWBR0030303/geldigheidsdatum_03-01-2012

Het Fascisme en het Italiaansche strafrecht

Evenals in veel andere landen zijn in Italië door den oorlog en de daarop gevolgde crisisperiode de gebreken der bestaande wetgeving duidelijker aan het licht getreden. Deze omstandigheid, alsmede de geweldige ommekeer door het Fascisme teweeggebracht, deden een streven ontstaan naar algeheele vernieuwing der geldende rechtsregelen. Het positieve recht moest, zoo meende men, in zijn vollen omvang worden herzien om, van iedere onvolmaaktheid gezuiverd, aan de nieuwe idealen en gewijzigde begrippen te worden aangepast.

Aldus zou het land, van waaruit zich eens het Romeinsche recht zegevierend over de beschaafde wereld had verbreid, verrijkt worden met een moderne wetgeving, geschikt om opnieuw tot leiding en voorbeeld te strekken….

Maar veel is er in de wereld veranderd sinds de dagen van Justinianus. De lichtvaardigheid, waarmede hier en daar de gewichtigste belangen improviseerenderwijze worden geregeld, mag ons niet doen vergeten, dat de samenstelling van een nieuw wetboek meer dan ooit moet worden beschouwd als een zeer hachelijke onderneming. Oneindig toch heeft de samenleving zich gecompliceerd…. en tevergeefs ziet men uit naar den Imperator, wiens veldheersblik het onmetelijk veld der wetgeving in zijn geheele breedte beheerscht. Ontwerpen, vaak zonder centrale leiding tot stand gekomen, verliezen maar al te dikwijls alle logische eenheid door de tusschenkomst eener amendeerende volksvertegenwoordiging.

Dit laatste bezwaar doet zich weliswaar niet gelden in het hedendaagsche Italië, waar het Parlement de Regeering eens

[p. 269]

en vooral heeft gemachtigd tot het uitvaardigen van een nieuw Burgerlijk Wetboek, van een nieuw Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van een Wetboek van Koophandel, alsmede tot het aanbrengen van alle noodige wijzigingen in de vigeerende Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering en in de wetten betrekking hebbende op de rechterlijke organisatie
Lees Verder:http://www.dbnl.org/tekst/_gid001193001_01/_gid001193001_01_0047.php

Een Tribunaal tegen politieke dan wel juridische collusie, Rietveld zet zeer scherpe aanval vanuit Buitenland op Buitenlandse Zaken o.a. in !

De politiek speelt door toelaten diffuse vergiftiging met uw gezondheid
IRM . . Juristen . . EU Grondwet SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven
Klokkenluiders die strijden tegen politieke collusie hebben in Nederland geen enkel rechtbureau ruud-rietveld-1

Machtsmisbruik in het politie en het rechtssysteem zijn schering en inslag. Wie doet er wat tegen ?

Rechtsweigering wegens poging tot het doen van aangifte bij de politie in Amsterdam

Zie ook: http://www.sdnl.nl/rietveld-aangifte.htm

De Politieambtenaar Jeroen Fokken weigerde in strijd met de wet en zijn ambtseed om aangifte te doen tegen beëdigde ambtsdrager en collega’s die medeplichtig zijn m.b.t. Art. 162 Wetboek van Strafvordering (126 Sv.) als kennisdragers van misdrijven die gepleegd zijn door derden; een daarvan is Stefan Cjing !

Drie andere personen, waaronder een (niet bestaande functie) hulpofficier van Justitie waren aanwezig bij mijn volstrekt onrechtmatige vrijheidsberoving met opsluiting in een politiecel en een rechercheur waarvan ik de naam niet kreeg die mij alles afpakte zoals mijn broekriem, sieraden, bankpassen e.d., wat op zich een strafbaar feit is!

Tevens weigert beëdigd politieambtenaar J. Fokken strafaangifte te kunnen doen tegen R. Jaasma die een video van de FIOD-ECD heeft ontvreemd, samen met kleine dossier met belangrijke FIOD-ECD documenten. De woorden van Jaasma zijn met SMS-berichten vastgelegd dat hij alle ontnomen zaken van mij, ir. R.A.A. Rietveld heeft veiliggesteld bij het Europese Strafhof. Dat is overigens een goed idee voor de bewijsvoering wanneer mr. R. Jaasma te samen met zijn opdrachtgever mr. H. Bolhaar, mr. R. Mud als officier van Justitie te Alkmaar en P. Kloosterman van de politie in Castricum zichzelf aangeven bij het Europese Strafhof wegens het schenden van de mensenrechten. Andere Justitie ambtenaren als mr. Postema en mr. Sibma, beiden werkzaam bij het CJIB te Leeuwarden, zullen een vette kluif krijgen m.b.t. het vernietigen van mijn auto. Dit sadistische spel moet je met ondergetekende niet proberen te spelen!

Zie mijn ongecensureerde blog: http://overheidcorruptierietveld.wordpress.com

Ir. R.A.A. Rietveld (rudvedand12@hotmail.nl)

06-11309983

C.c.: Mailing-juristerij

(Het tribunaal tegen politieke en juridische collusie)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s